Jak podnieść efektywność rekrutacji i zadbać o candidate experience (case study Talent Place)

Trzy osoby przy monitorze i tablicy omawiają wspólnie projekt.

Jakie dane i materiały firmy warto poddać analizie, jeśli szukamy sposobów na podniesienie efektywności prowadzonych projektów rekrutacyjnych, a jednocześnie chcemy znaleźć wąskie gardła, które mogą być przeszkodą w zadbaniu o candidate experience? Sprawdź case study z naszej współpracy z Talent Place.

KLIENT

Talent Place to firma oferująca rozwiązanie rekrutacyjne oparte o model crowdstaffingu – społeczność profesjonalnych rekruterów, którzy rekrutują kandydatów dla wielu korporacji w Polsce i na świecie (m.in. Credit Agricole, Shell, Philips). Rocznie prowadzi kilkadziesiąt projektów rekrutacyjnych i znajduje ponad 700 kandydatów dla swoich klientów.

WYZWANIE

Zmienna efektywność prowadzonych projektów rekrutacyjnych oraz chęć weryfikacji obecnych praktyk pod kątem zapewnianego candidate experience. Identyfikacja działań, które warto wzmacniać oraz obszarów wymagających zmian zgodnie z długofalową strategią firmy.

ROZWIĄZANIE

Wskazanie działań, jakie warto podjąć dla podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych, rekomendacje w zakresie stworzenia wyróżnialnej strategii candidate experience oraz zmian obejmujących budowę marki i kultury organizacyjnej Talent Place wspierającej strategię biznesową.

IMPLEMENTACJA

Harmonogram i kolejność prac w projekcie wyglądały następująco:

🔹 I etap – ilościowa ocena prowadzonych rekrutacji i działań podejmowanych przez rekruterów (liczba kandydatów obecnych na poszczególnych etapach rekrutacji, powody akceptacji i odrzuceń kandydatów z procesu)

🔹 II etap: wywiady indywidualne z rekruterami i koordynatorami projektów rekrutacyjnych

🔹 III etap: analiza jakościowa materiałów stosowanych w komunikacji z kandydatami i podczas szkoleń dla rekruterów (materiały rekrutacyjne i wdrożeniowe)

🔹 IV etap: przeprowadzenie badania candidate experience

🔹 V etap: przygotowanie rekomendacji odnośnie strategii candidate experience

REZULTAT

Wynikiem przeprowadzonych działań było:

🔹 Wskazanie mocnych stron i wąskich gardeł w obecnym procesie rekrutacji, optymalnych poziomów konwersji do osiągnięcia na poszczególnych etapach lejkach rekrutacyjnego oraz sposobów na ich realizację

🔹 Identyfikacja czynników sukcesu projektów rekrutacyjnych i elementów, które powinny wystąpić w kontakcie z kandydatem oraz klientem zlecającym rekrutację

🔹 Przygotowanie rekomendacji w zakresie stworzenia standardu pracy rekrutera Talent Place

🔹 Wskazanie działań, jakie warto podjąć w obszarze employee experience dla zwiększenia zaangażowania i efektywności rekruterów

🔹 Określenie obecnej skłonności kandydatów do polecania Talent Place, mocnych stron procesu i obszarów wymagających zmian

🔹 Przygotowanie rekomendacji w zakresie strategii candidate experience Talent Place

REFERENCJE KLIENTA:

W pracy z Martą Pawlak-Dobrzańską z Great Digital najbardziej cenię sobie pełen profesjonalizm i bardzo dobre rozumienie oraz ocenę potrzeb i wyzwań biznesowych. Dzięki temu rekomendacje zmian proponowane przez Martę są zawsze trafne. Szczerze polecam współpracę z Great Digital.

Angelika Blicharz, Recruitment Project Manager, Talent Place

Sprawdź też case study:

🔹 Jak zadbać jeszcze lepiej o doświadczenia kandydatów aplikujących do mBanku TUTAJ

🔹 2,5 krotny wzrost liczby kandydatów zrekrutowanych w Hebe TUTAJ

Udostepnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Podobne wpisy