Analiza i mapowanie procesu rekrutacji

Dlaczego warto?

Nasi Klienci w oparciu o początkowe konsultacje, podczas których weryfikujemy ich aktualne wyzwania, najczęściej decydują się na 4 poniżej przedstawione etapu projektu. Ostateczny zakres prac jest jednak zawsze naszą wspólną decyzją. Każda analiza i mapowanie rekrutacji jest dopasowana do potrzeb oraz możliwości (czasowych i budżetowych) Klienta.

1. Analiza danych i sytuacji wyjściowej

Każdą analizę i mapowanie procesu rekrutacji zaczynamy od dokładnego poznania specyfiki procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszego Klienta, a także wyzwań rekrutacyjnych lub potencjalnych obszarów wymagających optymalizacji, które możemy zdiagnozować na podstawie dostępnych danych. Dzięki tej wiedzy odpowiednio personalizujemy kolejne etapy projektu.

Zakres etapu:

2. Badanie jakościowe (wywiady pogłębione)

Liczbę wywiadów uzależniamy od wielkości i struktury firmy. Przeprowadzamy je według zaakceptowanych przez Klienta scenariuszy, spersonalizowanych w oparciu o wyniki analizy dokonanej w pierwszym etapie projektu. Podsumowaniem badań jest szczegółowo przez nas omawiany raport, dzięki czemu Klient nie tylko dowiaduje się, o mocnych stronach swoich procesów rekrutacyjnych i ewentualnych wyzwaniach, ale też o tym, jak przekładają się one na doświadczenia poszczególnych uczestników procesów.

Zakres etapu:

3. Mapa doświadczeń uczestników procesu rekrutacji

Informacje zebranie w trakcie analizy danych i badań jakościowych przestawiamy w postaci schematu mapy doświadczeń. Narzędzie to znacznie usprawnia syntezę wszystkich obecnych doświadczeń uczestników rekrutacji: pozytywnych, neutralnych a także tych wymagających poprawy. Na podstawie mapy łatwo zdiagnozować „wąskie gardła” procesu rekrutacji oraz wybrać działania typu quick win, które w krótkim czasie przełożą się na poprawę doświadczeń kandydatów i osób prowadzących procesy po stronie pracodawcy.

Zakres etapu:

4. Rekomendacje odnośnie standardu candidate expierence Klienta

Projekt kończymy przedstawieniem rekomendacji obejmujących:

W zależności od potrzeb Klienta możemy również wspólnie podczas warsztatu kreatywnego zastanowić się nad działaniami adresującymi poszczególne rekomendacje.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Poznaj opinie Klientów, dla których przeprowadziliśmy analizę i mapowanie procesu rekrutacji.

Współpraca z Great Digital wniosła dużą wartość dla naszej organizacji, a wypracowane do wdrożenia zmiany pomogą nam poprawić efektywność procesów rekrutacyjnych. Bardzo istotne i przydatne na przyszłość są dla nas wszystkie materiały dostarczone przez Great Digital w toku realizacji ww. projektu.
Marta Partycka
Ekspert ds. Rekrutacji i Doświadczeń Kandydata,
Nationale-Nederlanden
Zdecydowanie rekomendujemy współpracę z Great Digital. Możemy określić ją jako bardzo profesjonalną, terminową i merytoryczną. Doceniamy w niej zwłaszcza bardzo dobrą analizę naszych potrzeb na początku projektu, przygotowanie planu badań i harmonogramu dopasowanych do naszych oczekiwań oraz terminowe i jakościowe zrealizowanie wszystkich etapów projektu. Praca z Great Digital to merytoryczne spotkania pełne inspirującej wiedzy i doświadczenia, sprawna organizacja, profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu i komunikacja na najwyższym poziomie.
Milena Kulon
Employer Branding Specialist, Allegro
Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić