6 faktów na temat sytuacji finansowej pracowników w Polsce, które warto znać

Właśnie ukazał się raport z dużego, ogólnopolskiego badania (przebadanych ponad 1000 osób, pracowników oraz osób szukających pracy) pokazujący szczegółowo jak wygląda sytuacja finansowa pracowników w Polsce. Sytuacja, która nie napawa optymizmem. 6 faktów, które warto zapamiętać z tego badania przytaczamy poniżej.

Badanie, którego wyniki omawiam w tekście zostało przeprowadzone w drugiej połowie marca br., w momencie, kiedy obowiązywały już liczne zasady dotyczące izolacji społecznej, zajęcia w szkołach były prowadzone zdalnie, a pracownicy wielu branż z dnia na dzień rozpoczęli pracę zdalną w niespotykanym dotąd zakresie.

1. Pracownicy w Polsce są (już teraz) poważnie zaniepokojeni swoją sytuacją finansową

Obecna sytuacja finansowa jest źródłem stresu dla 40% zbadanych Polaków i niepokoi ona prawie tak bardzo jak zdrowie wskazane przez 45% badanych. To bardzo duże odsetki odpowiedzi. Nieco lepiej można je zrozumieć, jeśli popatrzymy na kolejne dane z badania – aż 57% badanych określiło swoją sytuację finansową jako „przeciętną”, tzn. pozwalającą na sfinansowanie wydatków na życie codziennie i zmuszającą do odkładania funduszy na poważniejsze zakupy.

2. Im bliżej końca miesiąca, tym skromniej pracownicy żyją

W pierwszym tygodniu „po wypłacie” pracownicy wydają aż 1/3 swojego miesięcznego wynagrodzenia. To zapewne czas spłaty wielu stałych opłat, a także zaciągniętych pożyczek czy kredytów. Skłonność do wydatków zmniejsza się im bliżej kolejnej wypłaty. Co niepokojące, tylko do 10 badanemu pracownikowi udaje się odłożyć z otrzymywanego wynagrodzenia jakąś kwotę. Oszczędności, które udaje się wygospodarować nie są przy tym duże, w większości przypadków (57% badanych) stanowią one mniej niż 10% miesięcznego wynagrodzenia.

3. Większość pracowników w Polsce nie posiada tzw. poduszki finansowej

Jeśli wiemy, że tylko nielicznym pracownikom udaje się zaoszczędzić choćby niedużą kwotę z wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia, nie dziwią kolejne dane. Przeprowadzone badanie pokazało, że prawie 70% pracowników brakuje pieniędzy na koniec miesiąca co najmniej kilka razy w roku. Nieprzewidziane sytuacje życiowe (np. większe wydatki związane z koniecznością naprawy samochodu czy sprzętu domowego, uroczystości rodzinne itp) zdarzają się przecież każdemu z nas, ciężko je opłacić w sytuacji, kiedy nasza rezerwa finasowa jest nieduża lub nie istnieje w ogóle.

Źródło: Raport “Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”, Symmetrical

4. Do tej pory pracownicy w niewielkim stopniu korzystali z wsparcia finansowego pracodawców

Co robią pracownicy w sytuacji, kiedy fundusze, którymi dysponują w poszczególnych miesiącach nie pozwalają pokryć koniecznych wydatków? W pierwszej kolejności ograniczają swoje wydatki. To zapewne słuszny krok. W sytuacji, kiedy to nie pomaga, sięgają po pożyczki ze strony rodziny i znajomych (40% wskazań), co piąta osoba korzysta z możliwości karty kredytowej lub debetowej. Tylko 8% badanych korzysta wtedy z zaliczki lub pożyczki oferowanej przez pracodawcę.

5. Pracownicy są bardzo otwarci na nowe propozycje w zakresie wsparcia finansowego ze strony pracodawców

W świetle trudnych ekonomiczne (i pod wieloma innymi względami) czasów, które niestety właśnie przed nami, warto zwrócić uwagę na wyrażone w badaniu duże zainteresowanie możliwościami wsparcia finansowego ze strony pracodawców. Badani poproszeni o ocenę możliwości dodatkowego wsparcia ze strony pracodawcy (w postaci np. zaliczki części wynagrodzenia lub niskooprocentowanej pożyczki) wyrazili bardzo duże zainteresowanie taką formą wsparcia. Aż 77% badanych przyznało, że chciałoby mieć taką możliwość, a 79% uznało, że byłaby to opcja lepsza niż pożyczka w banku lub innej instytucji.

Tak wysokie zainteresowanie benefitami finansowymi ze strony pracodawcy świadczy o dużym zaufaniu ze strony pracowników. I jest bardzo spójne z wynikami innego badania (Edelman Trust Barometer 2020, link tutaj), z którego wynika, że obecnie pracodawcy cieszą się większym zaufaniem niż rządy czy media.

Jednocześnie, wyrażona w badaniu rezerwa wobec przyznawania się pracodawcy odnośnie trudnej sytuacji finansowej (średnio co drugi badany nie chce przyznawać się do problemów finansowych lub uważa to za krępujące) sprawia, że odpowiedź na ewentualne dodatkowe potrzeby finansowe pracowników powinna odbywać się w sposób zapewniający poszanowanie tych odczuć i dyskrecję.

6. Benefity finansowe oferowane przez pracodawców będą zauważane przez pracowników

Chociaż benefity finansowe (tak możemy określać oferowanie pracownikom możliwości takich jak wcześniejsza wypłata części wynagrodzenia czy niskooprocentowana pożyczka) to nie jest jeszcze powszechnie znane rozwiązane, już teraz 38% badanych wskazało, że fakt oferowania takich rozwiązań przez pracodawcę będzie brać pod uwagę przy podejmowaniu nowej pracy. Można przypuszczać, że odsetek ten będzie się zwiększał, wraz z momentem, w którym oferowane wsparcie finansowe będzie dla pracownika przejawem mocniejszego wsparcia ze strony pracodawcy niż benefity takie jak owocowe dni w pracy czy bilety do kina.

Omawiane dane pochodzą z raportu „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”, który został przygotowany w oparciu o badanie zrealizowane w dniach 18-27 marca 2020 z pomocą metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviews) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Symmetrical.ai. Great Digital jest partnerem merytorycznym badania i autorem raportu. Raport możesz pobrać bezpłatnie TUTAJ

 Może Cię też zainteresować wpis: co warto wiedzieć przed wdrożeniem aplikacji dla pracowników TUTAJ 

 Jak Netguru zorganizowało w 100% zdalny onboarding? Czytaj TUTAJ 

Jeśli uważasz ten wpis za wartościowy, podziel się nim w ulubionym serwisie. Dziękuję!