Edukacja pracowników w czasach COVID przygotowany razem z Digital University

Ostatnie miesiące to czas, kiedy edukacja zdalna pracowników przybrała na sile. Otrzymujemy zaproszenia na niezliczoną ilość wydarzeń edukacyjnych w rozmaitej formie. Są to zarówno wydarzenia organizowane przez pracodawców, jak i dostępne na rynku w formule otwartej, odpłatne i bezpłatne. Jak pracownicy oceniają swoje doświadczenia w tym zakresie? Co doceniają, a czego nie lubią? Odpowiedzi dostarcza najnowszy raport Great Digital i Digital University „Edukacja zdalna pracowników w czasach COVID”, którego wybrane wyniki omawiam poniżej.

Edukacja zdalna czy stacjonarna

Jaką formę zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji preferują pracownicy? Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że to nie forma – online vs stacjonarna – ma tutaj kluczowe znaczenie. Aż 77% badanych uważa bowiem, że edukacja zdalna może być takim samym doświadczeniem (dobrym lub złym) jak edukacja stacjonarna i wybór tego, w jakim trybie odbywa się wydarzenie nie przesądza jeszcze o jakości wydarzenia.

Dobre czy złe doświadczenia?

Zdecydowanie dominującą formą wydarzeń, w jakiej uczestniczyli badani (wskazaną przez 86% pracowników) były webinary. Prawie 70% badanych miało okazję korzystać z elearningu, uczestniczyć w szkoleniach online z trenerem lub oglądać wystąpienie eksperta na żywo. Co nastraja optymizmem, aż 66% badanych oceniło, że większość wydarzeń, w jakich uczestniczyli była wydarzeniami wysokiej jakości. Jednocześnie, co piąta osoba zetknęła się z równie dużą liczbą wydarzeń dobrej i złej jakości.

Formy wydarzeń online, w jakich uczestniczyli badani pracownicy

Przepis na event online wysokiej jakości

Co sprawia, że uczestnicy badania ocenili eventy online, w jakich uczestniczyli jako wydarzenia wysokiej jakości? Najbardziej docenione zostały: przydatność tematyki (89% wskazań) oraz wysoka jakość materiału prezentowanego przez trenera (86%). Co drugi badany docenił możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami i brak treści sprzedażowych podczas spotkania. Dla 44% osób na wysoką ocenę wydarzenia wpłynęły też zadania, które angażowały uczestników spotkania. Uwaga, w raporcie (znajdziesz też informację o czynnikach, które wpływają na ocenę negatywną wydarzeń edukacyjnych. Link do pobrania raportu znajdziesz na końcu tego wpisu.

Edukacja zdalna płatna czy bezpłatna?

Temat odpłatności wydarzeń edukacyjnych i ich wpływu na jakość budzi z pewnością emocje. Są to emocje zarówno po stronie trenerów i ekspertów, jak i uczestników wydarzeń. Znane powiedzenie mówi „W życiu nie ma nic za darmo”. Dlatego zależało nam, aby sprawdzić, co na ten temat uważają pracownicy. Otóż okazuje się, że zdania są tutaj podzielone. Co drugi badany uważa, że odpłatność wydarzenia oznacza jego wyższy poziom merytoryczny (w przypadku edukacji stacjonarnej, jak i online). Kolejne 40% badanych nie zgadza się jednak z tym stwierdzeniem.

Do myślenia jednak może dawać inna dana z badania. Otóż 40% badanych przyznało otwarcie, że zapisując się na bezpłatny event edukacyjny online nie czuje się mocno zobowiązana, aby w nim uczestniczyć. O tym, jak skutecznie mogą sobie z tym radzić trenerzy i eksperci, podpowiadał Wojciech Herra, podczas dyskusji online, w której omawialiśmy wyniki badania. Zapis video dyskusji możesz obejrzeć na FB Digital University TUTAJ

Podejście pracowników do uczestnictwa w bezpłatnych eventach, na które się zapisali

Jak do nowej sytuacji adaptują się pracodawcy?

Choć temat zdobywania wiedzy online przybrał na znaczeniu w ostatnich miesiącach, dla wielu firm (na szczęście) nie jest to temat zupełnie nowy. Potwierdzają to też badani pracownicy, którzy przyznali, że obecne w ich firmach podejście do finansowania edukacji pracowników nie zależy od tego, czy zajęcia odbędą się online czy stacjonarnie – wskazało tak 39% badanych. Kolejne 19% uczestników badania nie jest jednak pewna jaką formę edukacji preferuje ich pracodawca.

Obecne podejście pracodawców do finansowania edukacji online

Więcej danych i raport „Edukacja zdalna w czasach COVID” możesz pobrać TUTAJ. W raporcie znajdziesz też komentarze ekspertów i doświadczenia w zakresie edukacji zdalnej jakimi podzielili się m.in. przedstawiciele BNP Paribas, Natonale Nederlanden, PZU i T-Mobile.

Wszystkie cytowane dane pochodzą z raportu „Edukacja zdalna w czasach COVID” przygotowanego przez Digital University i Great Digital. W badaniu wzięło udział prawie 400 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem brały udział w różnych formach edukacji zdalnej. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020.

Jeśli uważasz ten post za wartościowy, podziel się nim w ulubionym serwisie. Dziękuję!