Regulamin sprzedaży kursów online

REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSU ONLINE

I. Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z kursu online dostępnego na platformie kursowej Great Digital.
  2. Sprzedawcą jest Great Digital Marta Pawlak-Dobrzańska z siedzibą w Warszawie, NIP 865 230 86 56, REGON 363326720 Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres kurs@greatdigital.pl
  3. Z chwilą dokonania zakupu kursu, Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

II. Zakup Kursu

  1. W celu zakupu kursu, Klient dokonuje płatności za pomocą karty umożliwiającej płatności online lub poprzez system Przelewy24.pl.
  2. Po dokonaniu płatności, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z danymi do logowania na platformie kursowej Great Digital.
  3. Jeżeli wiadomość nie pojawiła się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić folder „spam”.
  4. Kupując kurs, Klient ma możliwość otrzymania faktury. Wystarczy, że poda potrzebne dane.

III. Korzystanie z Kursu

  1. Po dokonaniu zakupu i aktywacji konta, Klient otrzymuje natychmiastowy dostęp do wszystkich materiałów kursowych.
  2. Kurs jest dostępny dla Klienta przez 12 miesięcy od daty zakupu.
  3. Kurs przeznaczony jest dla jednej osoby. Każda kolejna osoba chcąca korzystać z kursu powinna wykupić dodatkowy dostęp.

IV. Zwrot Pieniędzy

Zgodnie z Prawem Konsumenta (art. 38, pkt 13), po zakupie kursu i aktywacji konta, prawo do zwrotu pieniędzy jest wyłączone, gdyż wszystkie materiały kursowe są udostępniane Klientowi natychmiastowo.

V. Reklamacje

Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących zakupionego kursu. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kurs@greatdigital.pl. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania

VI. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, Klient powinien skontaktować się z Great Digital wysyłając wiadomość na adres e-mail: kurs@greatdigital.pl.

VII. Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Great Digital.

VIII. Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie Great Digital.