Analiza i mapowanie procesu rekrutacji

Dlaczego warto?

Analiza i mapowanie procesu rekrutacji to:

 • Holistyczne spojrzenie na cały proces okiem zewnętrznych ekspertów
 • Analiza wszystkich, dostępnych danych rekrutacyjnych, na którą na co dzień może brakować czasu
 • Pomysły na optymalizacje, często nieoznaczające żadnych dodatkowych kosztów
 • Wzrost zaangażowania wszystkich uczestników procesu rekrutacji (kandydatów i osób prowadzących procesy po stronie pracodawcy) poprzez zbadanie ich doświadczeń oraz rekomendacje zmian, które będą się pozytywnie na nie przekładać
 • Konkretne wskazówki jak w przyszłości łatwiej i efektywniej monitorować poszczególne etapy procesu rekrutacji

Rekomendowane etapy projektu

Nasi Klienci w oparciu o początkowe konsultacje, podczas których weryfikujemy ich aktualne wyzwania, najczęściej decydują się na 4 poniżej przedstawione etapu projektu. Ostateczny zakres prac jest jednak zawsze naszą wspólną decyzją. Każda analiza i mapowanie rekrutacji jest dopasowana do potrzeb oraz możliwości (czasowych i budżetowych) Klienta.

1. Analiza danych i sytuacji wyjściowej

Każdą analizę i mapowanie procesu rekrutacji zaczynamy od dokładnego poznania specyfiki procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszego Klienta, a także wyzwań rekrutacyjnych lub potencjalnych obszarów wymagających optymalizacji, które możemy zdiagnozować na podstawie dostępnych danych. Dzięki tej wiedzy odpowiednio personalizujemy kolejne etapy projektu.

Zakres etapu:

 • Analiza dostępnych danych rekrutacyjnych, w tym danych z systemu ATS
 • Analiza wyników badań candidate experience (jeżeli są prowadzone przez Klienta)
 • Wywiady z rekruterami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy rekrutacji
 • Dokładne zapoznanie się z przebiegiem procesów rekrutacyjnych (etapy, komunikacja z kandydatami, scenariusze rozmów rekrutacyjnych)

2. Badanie jakościowe (wywiady pogłębione)

Liczbę wywiadów uzależniamy od wielkości i struktury firmy. Przeprowadzamy je według zaakceptowanych przez Klienta scenariuszy, spersonalizowanych w oparciu o wyniki analizy dokonanej w pierwszym etapie projektu. Podsumowaniem badań jest szczegółowo przez nas omawiany raport, dzięki czemu Klient nie tylko dowiaduje się, o mocnych stronach swoich procesów rekrutacyjnych i ewentualnych wyzwaniach, ale też o tym, jak przekładają się one na doświadczenia poszczególnych uczestników procesów.

Zakres etapu:

 • Wywiady grupowe (najczęściej realizowane online) z nowozatrudnionymi pracownikami
 • Opcjonalnie: wywiady indywidualne z kandydatami odrzuconymi
 • Wywiady indywidualne z hiring managerami (osobami bezpośrednio zaangażowanymi w prowadzenie rozmów rekrutacyjnych)

3. Mapa doświadczeń uczestników procesu rekrutacji

Informacje zebranie w trakcie analizy danych i badań jakościowych przestawiamy w postaci schematu mapy doświadczeń. Narzędzie to znacznie usprawnia syntezę wszystkich obecnych doświadczeń uczestników rekrutacji: pozytywnych, neutralnych a także tych wymagających poprawy. Na podstawie mapy łatwo zdiagnozować „wąskie gardła” procesu rekrutacji oraz wybrać działania typu quick win, które w krótkim czasie przełożą się na poprawę doświadczeń kandydatów i osób prowadzących procesy po stronie pracodawcy.

Zakres etapu:

 • W zależności od chęci i możliwości Klienta stworzenie wspólnie mapy doświadczeń lub przedstawienie i omówienie z Klientem gotowej mapy

4. Rekomendacje odnośnie standardu candidate expierence Klienta

Projekt kończymy przedstawieniem rekomendacji obejmujących:

 • Praktyki rekrutacyjne, które warto utrzymywać i wzmacniać, bo już teraz przekładają się na pozytywne doświadczenia uczestników rekrutacji
 • Zestaw pomysłów/zmian/narzędzi adresujących tzw. „punkty bólu” na mapie doświadczeń uczestników procesu rekrutacji

W zależności od potrzeb Klienta możemy również wspólnie podczas warsztatu kreatywnego zastanowić się nad działaniami adresującymi poszczególne rekomendacje.

Dodatkowe korzyści

 • Przebieg każdego projektu personalizujemy w zależności od potrzeb, wyzwań oraz możliwości Klienta czasowych i budżetowych
 • Wszystkie etapy projektu równie skutecznie możemy zrealizować również w wersji 100% on-line
 • Tworząc rekomendacje dla Klienta odnosimy się do aktualnej wiedzy rynkowej, sięgamy po benchmarki, które mogą być najbardziej inspirujące
 • Działamy sprawnie, tak żeby Klient nie musiał czekać tygodniami na rekomendacje, które mogą usprawnić pozyskiwanie najbardziej pożądanych kandydatów
 • Kończąc projekt oferujemy w zależności od chęci Klienta wsparcie w poszczególnych działaniach adresujących przedstawione rekomendacje

Poznaj opinie Klientów, dla których przeprowadziliśmy analizę i mapowanie procesu rekrutacji.

Współpraca z Great Digital wniosła dużą wartość dla naszej organizacji, a wypracowane do wdrożenia zmiany pomogą nam poprawić efektywność procesów rekrutacyjnych. Bardzo istotne i przydatne na przyszłość są dla nas wszystkie materiały dostarczone przez Great Digital w toku realizacji ww. projektu.

Marta Partycka Ekspert ds. Rekrutacji i Doświadczeń Kandydata, Nationale-Nederlanden

Zdecydowanie rekomendujemy współpracę z Great Digital.  Możemy określić ją jako bardzo profesjonalną, terminową i merytoryczną. Doceniamy w niej zwłaszcza bardzo dobrą analizę naszych potrzeb na początku projektu, przygotowanie planu badań i harmonogramu dopasowanych do naszych oczekiwań oraz terminowe i jakościowe zrealizowanie wszystkich etapów projektu.

Praca z Great Digital to merytoryczne spotkania pełne inspirującej wiedzy i doświadczenia, sprawna organizacja, profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu i komunikacja na najwyższym poziomie.

Milena Kulon, Employer Branding Specialist, Allegro

PS. 5 powodów, dla których warto przeprowadzić analizę i mapowanie procesu rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Chcę dowiedzieć się więcej jak może wyglądać analiza i mapowanie procesu rekrutacji w mojej firmie.